Uroczystość nadania imienia szkole

 Uroczystość nadania imienia szkole

14 czerwca 2009 r. był szczególnym dniem w historii naszej szkoły. W tym właśnie dniu Szkoła Podstawowa w Mściowie otrzymała sztandar oraz przyjęła imię Jana Pawła II. Było to szczególne wyróżnienie i uznanie naszej pracy przez władze samorządowe i tutejsze społeczeństwo.

Uczniowie przez cały rok szkolny przygotowywali się do tej niezwykłej uroczystości. Pod czujnym okiem księży katechetów, wychowawców i nauczycieli poznawali życie, naukę

i pracę Ojca Świętego, ideały które wyznawał i wartości, którymi się kierował.

Uroczystość nadania imienia zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości :

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Frankowski

Proboszcz Parafii Mściów- Nowy Kamień ks. Lech Siekierski

Proboszcz Parafii Dwikozy ks. Marian Misiak

Proboszcz Parafii Góry Wysokie ks. Sławomir Świstak

Dyrektor Wydziału Przedszkolnego, Kształcenia Zintegrowanego i Gimnazjalnego –

p. Norbert Krzystanek

Kierownik oddziału Zamiejscowego Kuratorium w Sandomierzu –p. Małgorzata Lipa

Wicestarosta sandomierski - p. Mieczysław Sawa

przedstawiciele gminy Dwikozy:

Wójt gminy  p. Marek Łukaszek

Wice wójt – p. Albin Gradziński

Przewodniczący Rady Gminy  p. Józef Skobel

Sekretarz Gminy w Dwikozach – p. Danuta Matyka

Skarbnik Gminy w Dwikozach – p. Maria Wieczorek

Kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Dwikozach

Rada Gminy w Dwikozach

Dyrektor GZO w Dwikozach – p. Waldemar Wilk

Wiceprzewodniczący rady Powiatu sandomierskiego –p. Tomasz Huk

Radny Powiatu Sandomierskiego – p. Waldemar Maruszczak

Prezes Zarządu Gminnego PSL – p. Andrzej Mazur

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum , Przedszkoli z terenu Gminy Dwikozy wraz z pocztami sztandarowymi.

Na uroczystość tę, zaproszeni byli emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, Rada Rodziców, absolwenci ,społeczność lokalna oraz sponsorzy, darczyńcy i ludzie dobrej woli.

Uroczystą mszę świętą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Frankowski w asyście ks. Proboszcza Parafii Mściów - Nowy Kamień Lecha Siekierskiego i innych księży z sąsiednich parafii. Podczas Eucharystii poświęcono sztandar szkoły z wizerunkiem Jana Pawła II.

Po nabożeństwie uczniowie i zaproszeni goście udali się do budynku szkoły, gdzie Ksiądz Biskup poświęcił pamiątkową tablicę patrona szkoły im. Jana Pawła II.

W hali sportowej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Program poświęcony papieżowi – Polakowi przygotowała p. Ewa Dajas i p. Agata Bąk. Dyrektor szkoły p . Katarzyna Kowalska, w swoim wystąpieniu powiedziała, iż jest przekonana

o dojrzałości swoich podopiecznych i wierzy, że staną oni na wysokości zadania i będą wiernie naśladować wielkiego Polaka i wielkiego człowieka – Ojca Świętego Jana Pawła II.                                                                                                                

Całą uroczystość uświetniała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu pod dyrekcją p. Janusza Habla i kapelmistrza p. Mieczysława Jakubowskiego.

 

  Zdjęcia z uroczystości