Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący – Gabriela Strojewska

Zastępca –Bartosz Drobiazg 

Członkowie:   Oliwia Majka

                           Łukasz Gębowiec

Nauczyciel opiekujący się samorządem : mgr Małgorzata Sitarska