Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

19 czerwca 2019r. nastąpi uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Wszystkich Uczniów wraz z Rodzicami serdecznie zapraszamy na Mszę Święta, która odbędzie się w kościele parafialnym o godz. 8.00. Następnie bezpośrednio po mszy zapraszamy do szkoły na rozdanie świadectw.

Uwaga!!! Ważne!!!

Rozdanie dyplomów!!!

 

We wtorek tj. 18. 06. 2019r. nastąpi uroczyste rozdanie dyplomów uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Dzień Patrona połączony z 10 - leciem nadania imienia naszej szkle

Obchody 10 lecia nadania imienia Jana Pawła II w naszej szkole.

 

12 czerwca 2019r. obchodziliśmy 10 rocznicę nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole. Była to dla społeczności szkolnej piękna uroczystość. Pierwsza część tej uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej. Przybyli na nią zaproszeni goście: Wójt Gminy Dwikozy p. Marek Łukaszek, Pani B. Chmielewska i p. M. Chorab z Miejskiej Biblioteki Publicznej z Sandomierza, seniorzy z Klubu Seniora z panem Prezesem K. Czosnkiem z Nowego Kamienia, przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych , a następnie uczniowie klas starszych i młodszych zaprezentowali montaż słowno - muzyczny połączony z tańcami dzieci klasy 0 poświęcony naszemu patronowi. Po akademii zaproszeni goście dzielili się swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II.

Zwieńczeniem tej części był dla wszystkich poczęstunek w postaci papieskiej kremówki.

Druga część uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym, gdzie na Mszy Św. o godz. 18.00, połączonej z przyjęciem Sakramentu Bierzmowania przez naszą młodzież, modliliśmy się o pomyślność i Boże błogosławieństwo dla całej szkoły i o dary Ducha św. dla młodzieży. Mszę świętą celebrował ks. Biskup Edward Frankowski. W koncelebrze uczestniczyli ks. Prałat Lech Siekierski oraz księża z Dekanatu zawichojskiego. W homilii ks. Biskup nawiązał do wartości jakie szerzył Jan Paweł II, przywołał piękne przykłady Jego wielkiej miłości i troski o drugiego człowieka ,przypominając tym samym, jak wrażliwym i dobrym papieżem był nasz patron.

Wizyta żołnierza

Wizyta żołnierza w naszej szkole.

 

07 czerwca 2019r. z inicjatywy p. Moniki Włoch i w odpowiedzi na jej zaproszenie gościliśmy w naszej szkole żołnierza. Zaproszony gość opowiedział zgromadzonym uczniom o służbie w wojsku. Przybliżył im sylwetkę różnych żołnierzy, jakie mają zadania, czym zajmują się na co dzień. Nie obyło się bez zaprezentowania sprzętu, którym nasz gość posługuje się w swojej pracy. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia.

 

Wycieczka do Zamościa 2019

Wycieczka do Zamościa

 

Dnia 06 czerwca 2019r. uczniowie klas 0-IV wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Zamościa.Celem wycieczki było poznanie działania ogrodu zoologicznego w Zamościu jako przykładu czynnej ochrony przyrody, zapoznanie z historią i zabytkami miasta Zamościa, rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, wdrażanie do przestrzegania zasad dobrego wychowania, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz integracja zespołu klasowego.

 

Bezpieczna szkoła 2019

5 czerwca został rozstrzygnięty konkurs ,,Bezpieczna szkoła”. Celem konkursu było poszerzenie wiadomości uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole.

Wyniki konkursu:

I miejsce Wiktoria Ferens, Patryk Kozieja,Natalia Wójcik

II miejsce Nikola Tracz, Piotrek Dryka, Katarzyna Ferens

III miejsce Julia Wójcik, Michał Tomczyk

Wyróżnienia: Patryk Chorab, Filip Kukiełka

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Piknik Rodzinny 2019

Piknik Rodzinny

 

02 czerwca został zorganizowany w naszej szkole Piknik Rodzinny. Łączył trzy ważne uroczystości naszej społeczności szkolnej: Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Jak na prawdziwy piknik przystało było barwnie i wesoło. Przyjazna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe.

Imprezę rozpoczęła część artystyczna przygotowana dla licznie przybyłych gości. Zarówno dzieci jak i rodzice mogli rywalizować ze sobą podczas towarzyszących imprez sportowych. Po ogromnym wysiłku fizycznym – dla ochłody – można było zjeść zimne lody. Aby sił do dalszej zabawy nie brakowało, wszyscy częstowali się goframi przygotowanymi przez panie należące do Koła Gospodyń Wiejskich. Serwowano również kiełbaski z grilla. Dzieciaki mogły do woli korzystać z licznych atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, loteria fantowa, malowanie twarzy, eksperymentowania i wiele innych. Ten dzień uważamy za udany!!!