• Librus Synergia

   • Indywidualne konta Rodziców pozwalają na bieżąco śledzić postępy uczniów w nauce, stan frekwencji, uwagi o uczniach, bieżące zastępstwa i ogłoszenia szkolne. Są również narzędziem do komunikowania się z nauczycielami.

    Indywidualne konta Uczniów pozwają uczniowi brać odpowiedzialność za swoją naukę.

    https://portal.librus.pl