• Sandomierska Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II powstała w 2007 roku. Obecnie zrzesza ponad 50 szkół z terenu diecezji sandomierskiej. Nasza szkoła wstąpiła w jej szeregi w 2014 roku. Opiekunem Sandomierskiej Rodziny Szkół jest ks. Robert Utnik.

    Placówki edukacyjne należące do tej Rodziny współpracują ze sobą stawiając sobie za cel zgłębianie i rozpowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II oraz wspólną realizację programu wychowawczego opartego na papieskiej misji.

    Podejmują one wiele wspólnych inicjatyw, takich jak: pielgrzymki, spotkania integracyjne, międzyszkolne konkursy  o różnorodnym charakterze. Wszystkie podejmowane działania mają służyć propagowaniu dobra i piękna oraz kształtować charaktery młodych ludzi na wzór św. Patrona Jana Pawła II.

    W ramach przynależności do Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II rokrocznie nasza szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. "Poezja dla Jana Pawła II".