• Rodzicu pamiętaj o następujących wydarzeniach

  •  

    

   01.09.2023 – 31.01.2024 – I półrocze

   12.02.2024 – 25.02.2024 – ferie zimowe

   01.02.2024 – 21.06.2024 – II półrocze

    

   L.P

   DATA

   WYDARZENIE

    

   1.

   21.09.2023

   Spotkania z wychowawcami

    

   2.

   21.11.2023

   Wywiadówka śródroczna

    

   3.

   21.12.2023

   Informacja dla ucznia i Rodzica o przewidywanej ocenie z przedmiotu za I półrocze. Informacja  o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu  i oceną naganną z zachowania.

   4.

   30.01.2024

   Wystawienie ocen za pierwsze półrocze

    

   5.

   27.02.2024

   Wywiadówka półroczna

    

   6.

   23.04.2024

   Wywiadówka śródroczna

    

   7.

   13.05.2024

   Informacja dla ucznia i Rodzica o przewidywanej ocenie  z przedmiotu na koniec roku szkolnego. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu  i oceną naganną  z zachowania.

   8.

   14.06.2024

   Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego

    

    

   Na tydzień przed spotkaniem w dzienniku elektronicznym umieszczamy wpis przypominający