• Wieczory Literackie organizujemy od 9 lat, za nami 14 spotkanie!

  Wieczory Literackie organizowane są od 2014 r. zapisując się jako stały element działalności naszej szkoły. Spotkania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań literackich dzieci, poznanie twórczości i biografii wybranych pisarzy oraz poetów, propagowanie czytelnictwa w szkole, rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Stają się możliwością zaprezentowania i promocji młodych talentów.

  Wieczory są pozytywnie odbierane i budzą zainteresowanie w środowisku lokalnym, są również wydarzeniem kulturalnym w społeczności wiejskiej. Stałymi  gośćmi są członkowie zaprzyjaźnionego Klubu Seniora z Nowego Kamienia, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza  w Sandomierzu, rodzice oraz dziadkowie naszych uczniów. Atmosfera wieczorów jest tak wyjątkowa, że każdy z niecierpliwością oczekuje kolejnych.

  Wieczory Literackie każdego roku szkolnego poświęcone są innym twórcom, przyświeca im również różna tematyka.                                                                                                                       

  W 2014/2015 był to cykl spotkań przybliżający twórczość pisarzy związanych z naszym regionem  i najbliższą okolicą:

  - „Zaczytaj się w Żeromskim w 150 rocznicę urodzin”.

  - „Czytamy Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego”.

  - „ Zaczytaj się  w Wincentym Burku”.

  Ostatni z wieczorów okazał się dużym sukcesem ponieważ udało się zaprosić syna pisarza Krzysztofa Burka, który w pięknych wspomnieniach nakreślił obraz sławnego ojca Wincentego Burka.

  W roku 2015/2016 spotkania poświęcone były poezji:

  - „Wieczór Poetycki „Zatrzymaj się to przemijanie ma sens…” (03. 12. 2015r.)

  - „Wieczór Poetycki „Kochać jak to łatwo powiedzieć…” (15. 02. 2016r.).

  W roku 2016/2017 spotkania organizowane były w ramach projektu Bezpieczna +. Zrealizowane zostały dwa Wieczorki Literackie pod hasłem „Spotkania z polskimi Noblistami:

  „Żyłem, jak chciałem i umrę jak mi się podoba…” – czytamy  Henryka Sienkiewicza  (18.10.2016 r.).                                             

  -  „Nic dwa razy…” – poezja Wisławy Szymborskiej (29.11. 2016r.).

  W roku 2017/2018 zorganizowano spotkanie dotyczące pisarza związanego z Sandomierzem:

  - „Sandomierz oczami Jarosława Iwaszkiewicza” – (22.11.2017r.).

  Kolejny rok szkolny 2018/2019 to wieczór poświęcony patronowi szkoły i jego poezji, będący kontynuacją obchodów Dnia Patrona Szkoły.

  - „Miłość mi wszystko wyjaśniła…”. Poezja Karola Wojtyły. – (18.04.2018r.).

  W roku 2019/2020 spotkanie poświęcono sylwetce Zbigniewa Kabata legendarnego żołnierza oddziału Jędrusie:

  - „Grały mi lasy sosnowe…” – (19.11.2019r.).

  W roku 2021/2022 w setną rocznicę narodzin K. K. Baczyńskiego wieczór poświęcony był poezji tegoż twórcy:

  - „Kto mi odda moje zapatrzenie”- (30.11. 2021r.)

  Rok szkolny 2022/2023 to dwa spotkania z udziałem dr Danuty Paszkowskiej:

  - „O tym szczęściu co nie wróci” wieczór dedykowany pamięci Janusza Kamockiego – (09.12.2022r.)

  - „ Żaden dzień się nie powtórzy…” spotkanie poświęcone poezji W. Szymborskiej w stulecie urodzin poetki z gościnnym udziałem zespołu artystycznego „Etiuda” – (28.04.2023r.)

  W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy Wieczorki Literackie:

  - „ Nie wiem, co to poezja... ” spotkanie poświęcone poezji Władysława Broniewskiego z gościnnym udziałem dr Danuty Paszkowskiej i zespołu artystycznego „Etiuda” – (07.11.2023r.) 

  Wieczorki są  ważnym wydarzaniem, które na stałe wpisało się już w tradycję szkolną. Stanowią wspaniałą lekcją edukacji regionalnej, kulturalnej równocześnie tworzą niezwykłą atmosferę.

  Sprzyjają promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz budują międzypokoleniową integrację.