• "Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
     To, czego nie zrobimy dla dzieci,
     dla wychowania przedszkolnego,
     nie zrobimy już nigdy ...
     Stymulowanie rozwoju dziecka
     jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad..."

                                                                              dr Maria Kielar

     Logopeda zajmuje się wykrywaniem i usuwaniem deficytów kompetencji zaburzeń sprawności językowych, wyrównywaniem opóźnionego rozwoju mowy, doskonaleniem mowy już ukształtowanej oraz usprawnianiem techniki czytania i pisania.

     Pracę logopedyczną rozpoczynamy w oodziale przedszkolnym i kontynuujemy ją, jeśli zachodzi taka potrzeba, również w szkole podstawowej. 

     Nauczycielką prowadzącą terapię logopedyczną w naszej szkole jest pani mgr Monika Bryła. Szkoła posiada gabinet logopedyczny wyposażony w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki, co stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.

    • W naszej szkole logopeda

    • • Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki,

     • Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych,

     • Informuje rodziców o wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami,

     • Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad,

     • Prowadzi zajęcia logopedyczne artykulacyjne tzw. „Gimnastyka buzi i języka”, oddechowe i utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r],

     • Bierze udział w konkursie logopedycznym organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu. Biorą w nim udział dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego,


     • Przygotowuje pomoce logopedyczne,

     • Bierze udział w akcji z Okazji Europejskiego Dnia Logopedy.

   • Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024

   •  

    Poniedziałek

    8.00 – 8.15 –zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkolnego

    8.15 – 8.45 –zajęcia z uczniami klasy IV

    Wtorek

    13.10 – 13.40 –zajęcia z uczniami klasy II

    Środa

    8.15 – 9.00 – zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkolnego

    12.35 – 13.35 – terapie indywidualne

    Czwartek

    12.35 – 13.05 – zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkolnego

    13.05 – 13.50 – terapia indywidualna

    Piątek

    8.00 – 8.45 – zajęcia z uczniami klasy I

   • Rodzicu!

   •          Rozwój mowy jest bardzo ważną umiejętnością, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, używać bogatego słownictwa dotyczącego jego życia, otoczenia, powinno umieć budować poprawne zdania pod względem gramatycznym i logicznym.
             Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej konsultacje logopedyczne.
             Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Rodziców.