• Dzieci 5 i 6 - letnie mają warunki do wszechstronnego rozwoju

   • Oddział przedszkolny działa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Nasza placówka jest otwarta i przyjazna dla dzieci i ich rodziców. Oddział przedszkolny jest miejscem bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój. Naszym zadaniem jest wychowanie dzieci, nastawione na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Zapewniamy dzieciom opiekę i radosną zabawę, otaczamy je troską ułatwiając adaptację szkolną.

    Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Do dyspozycji dzieci mamy kolorową i przestronną salę dydaktyczną, zaopatrzoną w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Dodatkowo dzieci korzystają z pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, gabinetu specjalistycznego, sali integracji sensorycznej. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń pomieszczeń stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Obok szkoły znajduje się atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw .

   • Nasze główne zadania, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, to:

    • budowanie u dzieci systemu wartości,
    • czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci, 
    • aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i lokalnym,
    • innowacyjność, twórczość w swoich działaniach, 
    • posiadanie bogato wyposażonej sali,
    • nawiązywanie do tradycji lokalnych i regionalnych, 
    • rozwijanie potencjału dzieci, 
    • tworzenie domowej atmosfery, 
    • wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej, 
    • kształtowanie umiejętności samoobsługowych potrzebnych w codziennych życiu.

    Wspomagamy dzieci w atmosferze życzliwości podczas zdobywania nowych umiejętności. Dbamy o to, aby czuły się bezpieczne i ważne. Pomagamy w budowaniu wiary w swoje siły i poczucia własnej wartości. Kładziemy nacisk na dużą samodzielność wspierając radami.

     

 • Zajęcia realizowane w oddziale przedszkolnym

  • codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
  • język angielski – 2 razy w tygodniu po 45 minut, 
  • religia – 2 razy w tygodniu po 45 minut,
  • zajęcia logopedyczne,
  • rytmika,
  • terapia ręki,
  • zajęcia rozwijające zaintersowania dzieci,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne,
  • zajęcia integracji sensorycznej.