• W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

   • uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do swoich potrzeb.

    Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach:

    - dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, matematyki,

    - korekcyjno - kompensacyjnych,

    - logopedycznych,

    - rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne,

    - innych o charakterze terapeutycznym m.in. terapia ręki, integracja sensoryczna,

    - rozwijających uzdolnienia,

    Uczniowie mają możliwość korzystania z porad i konsultacji udzielanych przez pedagoga, pedagoga specjalnego i nauczycieli specjalistów.

     

    Godziny pracy nauczycieli – specjalistów

     w roku szkolnym 2023/2024

     

    Pedagog szkolny

    mgr Monika Szlachcińska

    Poniedziałek

    9.50 – 10.35 – zajęcia z uczniami

    Wtorek

    10.55 – 11.40 – porady i konsultacje dla rodziców

    Piątek

    11.50 – 12.35 –zajęcia z uczniami

     

    Logopeda

    mgr Monika Bryła

    Poniedziałek

    8.00 – 8.15 –zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkolnego

    8.15 – 8.45 –zajęcia z uczniami klasy IV

    Wtorek

    13.10 – 13.40 –zajęcia z uczniami klasy II

    Środa

    8.15 – 9.00 – zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkolnego

    12.35 – 13.35 – terapie indywidualne

    Czwartek

    12.35 – 13.05 – zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkolnego

    13.05 – 13.50 – terapia indywidualna

    Piątek

    8.00 – 8.45 – zajęcia z uczniami klasy I

     

    Pedagog specjalny

    mgr Monika Szlachcińska

    Poniedziałek

    8.00 – 8.45 –zajęcia  z uczniami

    Wtorek

    11.50 – 12.35 – porady i konsultacje dla uczniów

    Środa

    9.50 – 10.35 - porady i konsultacje dla uczniów

    Czwartek

    8.00 – 8.45 – zajęcia indywidualne

    Piątek

    9.50 – 10.35 – zajęcia z uczniami

     

    Terapeuta integracji sensorycznej

    mgr Dorota Dróżdż

    mgr Renata Szczotkowska

    Poniedziałek

    7.10 – 7.55 - zajęcia indywidualne

    Wtorek

    7.10 – 7.55 - zajęcia indywidualne

    12.45 – 14.24 – zajęcia indywidualna

    Piątek

    10.55 – 11.40 – zajęcia indywidualne